Byrån

Advokatfirman Allians är en affärs- och privatjuridisk advokatbyrå med kontor i Stockholm och Karlstad.

Vi är främst inriktade på affärsjuridik men vi tillhandahåller kvalificerade tjänster till såväl företag som privatpersoner och organisationer inom alla delar av den allmänna och särskilda civilrätten.

I vår verksamhet tillhandahåller vi både juridisk rådgivning och biträde i affärsförhandlingar, domstols- och skiljeprocesser och myndighetskontakter.

Vår målsättning är att alltid ge våra klienter bästa service, anpassad efter klientens behov och önskemål.