ADVOKATFIRMAN ALLIANS INTEGRITETSPOLICY

  Allmän information   1.1 Advokatfirman Allians är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Advokatfirman Allians ansvarar för hur personuppgifterna som vi erhåller samlas in och används. 1.2 Med personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en levande fysisk person. Advokatfirman Allians är angelägna om att dina personuppgifter skyddas och vi behandlar dem därför endast i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan gällande lagstiftning. 1.3 Du är inte skyldig att … Fortsätt läsa ADVOKATFIRMAN ALLIANS INTEGRITETSPOLICY