Advokat Katarina Karlsson är inbjuden för att föreläsa på UIA kongressen i Toronto
Aktuellt

Advokat Katarina Karlsson är inbjuden för att föreläsa på UIA kongressen i Toronto

Ämnet är ”National Resources Exploitation and Foreign Direct Investment”.
UIA (Union Internationale des Avocats) kongressen kommer att hållas
i Toronto 27 till 31 oktober.