Aktuellt

Cabby Caravan AB:s företagsrekonstruktion avslutad

Värmlands tingsrätt har den 21 januari 2015 beslutat att fastställa Cabby Caravan AB:s ackordsförslag. Genom fastställande av ackordsförslaget avslutas företagsrekonstruktionen.

Beslut om ackord 21 januari 2015 (PDF)

Vad innebär företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är ett sätt för företag med ekonomiska problem att återfå sin balans. Företagsrekonstruktion pågår under perioder om tre månader i taget upp till maximalt ett år under ledning av rekonstruktören. Under denna period förhandlar rekonstruktören med borgenärer och leverantörer för att minska skuldmassan och hitta en lösning för att företaget åter ska bli lönsamt. Cabby Caravan AB:s fordringsägare har erbjudits ett ackord om 25 % av sina fordringar. Ackordet har röstats igenom med nödvändig majoritet och fastställts av Värmlands tingsrätt.

Vad händer nu?

Cabby Caravan AB kommer nu att bedriva sin verksamhet som vanligt.

Hur hanteras leverantörerna?

Eftersom företagsrekonstruktionen avslutats behöver inte längre Cabby Caravan AB:s beställningar godkännas av rekonstruktören. Varor och tjänster kan alltså återigen levereras mot faktura med sedvanlig betalningstid.

De skulder som omfattas av ackordet skall betalas av Cabby Caravan AB senast den 21 januari 2016.

Hur hanteras de anställda?

De anställda kommer i fortsättningen att få sin lön från Cabby Caravan AB.

Gäller utställda garantier?

Ja, Cabby Caravan AB:s garantiåtaganden kvarstår gentemot kunder och återförsäljare.

Vid frågor om rekonstruktionen, vänligen kontakta rekonstruktören advokat Henrik Nilsson alternativt advokat Katarina Karlsson. De nås på e-post cabby@allians.se eller telefon 054-15 73 10.