Aktuellt

Populärt restaurangkoncept i Karlstad till salu

Restaurangkoncept i Karlstad till salu

Beskrivning
Inarbetat och mycket populärt restaurangkoncept är till salu i Karlstad. Verksamheten bedrivs i två smakfullt designade och välanpassade lokaler. Restaurangerna inrymmer ca. 100 resp. 60 sittplatser. Bolagets inventarier/utrustning är modern, ändamålsenlig och genomgående av hög kvalitet.

Verksamhet
Rörelsekonceptet har snart bedrivits i 13 år.
Verksamheten har en stabil bas och en stor utvecklingspotential. En franchiseutredning gjordes 2016. Konceptet bedöms ha mycket goda förutsättningar för expansion.

Kort finansiell historik
Omsättning om ca: 15 -16 Mkr, lönsamt.
Transaktionen sker genom köpares förvärv av bolagets samtliga aktier. Processen inleds med att intressenter efter signering av sekretessförbindelse erhåller mer information om mål bolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information samt visning. Kort tid därefter skall intressent inkomma med indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

Vänligen kontakta undertecknad för att få ta del av sekretesskyddat material.
Advokat Henrik Nilsson, Advokatfirman Allians, 054-157310, henrik.nilsson@allians.se