Vi kan bland annat hjälpa dig med

Ägarfrågor

Som en del av servicen till klientbolag och dess ägare bistår Advokatfirman Allians i frågor av familjerättslig karaktär.

Ägarfrågor kan vara upprättande av testamenten, boutrednings- och skiftesmannauppdrag, upprättande av bouppteckningar, biträde vid bodelning med anledning av makes/sambos bortgång eller vid separation, arvskiften vid förhandlingar med motparter och vid förhandling i allmän domstol. Vi ger även rådgivning med avseende på familjerättsliga frågor inför eventuell utlandsflytt.