Katarina Oskarsson (f.d. Karlsson)

Advokat/ delägare

Telefon

054-15 73 10

Mobil

0707-69 63 66

Språk

Engelska

Antagen advokatsamfundet: 2014

Är medlem i UIA – International Association of Lawyers och
AIJA – International Association of Young Lawyers

Utbildning:
Stockholms universitet (Jur. kand. 2008)
Hawai’i Pacific University (2005-2006)

Bakgrund:
Advokatfirman Allians (2013-)
Konsumentverket, Rättsavdelningen – sakområde Sjö och
Flyg (2011-2013)
Värmlands tingsrätt, tingsnotarie (2009-2010)
Hökerberg & Söderqvist advokatbyrå (2008-2009)