My Mattsson

Advokat

Telefon

08 409 160 22

Språk

Engelska

Antagen advokatsamfundet: 2018

Inriktning:
Tvistelösning och processer
Allmän affärsjuridik
Hyres- och fastighetsrätt
My Mattsson har även god erfarenhet inom brottmål och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Utbildning:
Stockholms universitet (Jur. kand. 2012)

Bakgrund:
Advokatfirman Allians, Stockholm (2019-)
Kriström Advokatbyrå, Stockholm (2016-2019)
Tingsnotarie, Södertälje tingsrätt (2014-2016)
Advokatfirman Kronan, Kalmar (2012-2013)