Aktuellt

Populärt restaurangkoncept i Karlstad till salu

Restaurangkoncept i Karlstad till salu

Beskrivning
Inarbetat och mycket populärt restaurangkoncept är till salu i Karlstad. Verksamheten bedrivs i två smakfullt designade och välanpassade lokaler. Restaurangerna inrymmer ca. 100 resp. 60 sittplatser. Bolagets inventarier/utrustning är modern, ändamålsenlig och genomgående av hög kvalitet.

Verksamhet
Rörelsekonceptet har snart bedrivits i 13 år.
Verksamheten har en stabil bas och en stor utvecklingspotential. En franchiseutredning gjordes 2016. Konceptet bedöms ha mycket goda förutsättningar för expansion.

Kort finansiell historik
Omsättning om ca: 15 -16 Mkr, lönsamt.
Transaktionen sker genom köpares förvärv av bolagets samtliga aktier. Processen inleds med att intressenter efter signering av sekretessförbindelse erhåller mer information om mål bolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information samt visning. Kort tid därefter skall intressent inkomma med indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

Vänligen kontakta undertecknad för att få ta del av sekretesskyddat material.
Advokat Henrik Nilsson, Advokatfirman Allians, 054-157310, henrik.nilsson@allians.se

Aktuellt

Vi välkomnar fyra nya medarbetare till Karlstad

Restaurang Baron AB vann mål mot Skatteverket avseende hantering av dricks

Vi välkomnar Christian Nilsson

Advokat Helena Sjögren ansluter till Allians

Allians guldsponsor till Team Rynkeby

Nöjesfabrikens ackord beviljat

Allians är rådgivare åt UF-företag

Allians sponsrar Degerfors IF

Allians biträder vid omstrukturering av KEWAB-koncernen

Noctor Bygg under rekonstruktion

Sammanslagning

Grattis Charlotta Swartz till titeln

Nöjesfabriken under rekonstruktion

SHL debut för vår praktikant

Covid-19/Corona

Allians företräder Domaine Wines

Allians biträder Ulvsby Smådjursklinik

Allians företräder Happy Boss AB

Huspartner och Stina Nilsson

Stolt sponsor av FBK

UIA Foreign Investments Internal meeting

ULN Conference 17:th – 19:th of May 2019

Advokatfirman Allians integritetspolicy

Framtidsfullmaktens betydelse

Advokat Henrik Nilssons insats för Boltic

Vill du bli en av oss?

Nya boken ”69 anledningar att bli advokat”

Allians biträder Kalenius vid överlåtelsen till Blomsterlandet

Hur förbereder jag mitt företag för GDPR?

Emma Engh föreläser på nätverksträff den 4e april

Allians är stolt partner till Startup Värmland

Populärt restaurangkoncept i Karlstad till salu

Vår verksamhet expanderar och vi behöver förstärka bemanningen på vårt kontor i Karlstad

Allians har assisterat ägarna av Kewab vid överlåtelsen av del av verksamheten till Triton

Advokat Katarina Karlsson är inbjuden för att föreläsa på UIA kongressen i Toronto

Advokat Henrik Nilsson har medverkat på ULN konferensen i Prag 6-8 oktober

Lyssna på radioprogrammet “Fråga Advokaterna” med Katarina och Henrik

FBK Fastigheter AB säljer del av FBK Center

Capriga AB säljer Rosenborgs Herrgård AB till Oldevigs Fastigheter AB

Allians företräder Kewab

Allians företräder Kewab

Allians företräder Värmlands Folkblad AB, numera Provafo AB

Kristinehamn Turbin AB:s företagsrekonstruktion avslutad

Lena Björemo homedesign AB i likvidation – utförsäljning

Dommo by Gawor AB:s företagsrekonstruktion avslutad

CG Grundels Fönstersystem AB:s företagsrekonstruktion avslutad

Cabby Caravan AB:s företagsrekonstruktion avslutad