Carl-Henry Salomonsson

LAWYER

Utbildning
Jur kand Stockholms universitet 1982.

Erfarenhet
Tingstjänstgöring 1983-1986.
Bankjurist 1986-1996.
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1998.

Publikationer
Företags sekretesskydd (1982).