Hans Berglund

LAWYER/SENIOR COUNSEL

Education:
Jur kand Stockholms universitet 1982.

Background:

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1998.

Bankjurist 1986-1996.

Tingstjänstgöring 1983-1986.

Publications
Företags sekretesskydd (1982).