Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Webbaddress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
Box 27321, 102 54  Stockholm