Christian Nilsson

BITRÄDANDE JURIST

Telefon

+46 (0)54 15 73 10

Mobil

+46 (0)702 58 07 69

Språk

Engelska

Inriktning:
Allmän affärsjuridik
Medling
Tvistelösning, processer och skiljeförfarande

Utbildning:
Jur.kand., Uppsala universitet, 2004
Fördjupade studier i bl.a. bolagsrätt, 2004

Bakgrund:
Advokatfirman Allians, 2021-
Ordinarie rådman vid Värmlands tingsrätt, 2017
Åklagare 2007-2017
Tf. rådman, Värmlands tingsrätt, 2012-2013
Adjungerad ledamot, Hovrätten för Västra Sverige, 2012
Hovrättsfiskal, Svea hovrätt, 2007
Tingsnotarie, Värmlands tingsrätt, 2005-2007