Christian Nilsson

Biträdande jurist

Telefon

+46 (0) 70 258 07 69

Språk

Engelska

Utbildning:
2004 jur. kand. Uppsala universitet
2004 fördjupade studier i bl.a. bolagsrätt

Bakgrund:
2005 – 2007 tingsnotarie vid Värmlands tingsrätt
2007 hovrättsfiskal i Svea hovrätt
2007 – 2017 åklagare (delvis tjänstledig för domstolsarbete)
2012 Adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige (6 månader)
2012 – 2013 tf. rådman vid Värmlands tingsrätt (6 månader)
2017 – ordinarie rådman vid Värmlands tingsrätt
2021 – biträdande jurist på Advokatfirman Allians