Omar Assi

BITRÄDANDE JURIST

Telefon

+46 (0)8 409 160 15

Mobil

+ 46 (0)70 764 91 44

Språk

Engelska, arabiska och danska

Inriktning
Svensk och internationell affärsjuridik
Tvistelösning och processer
Konkursförvaltning och obeståndsjuridik

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 2020

Bakgrund
Advokatfirman Allians, 2020-