Omar Assi

BITRÄDANDE JURIST

Telefon

+46 (0)8 409 160 15

Mobil

+ 46 (0)707 64 91 44

Språk

Engelska, arabiska och danska

Inriktning:
Svensk och internationell affärsjuridik
Tvistelösning och processer
Konkursförvaltning och obeståndsjuridik
Dödsboutredning

Utbildning:
Jur.kand., Stockholms universitet, 2020

Bakgrund:
Advokatfirman Allians, 2020-