Henrik Nilsson

Advokat/ delägare

Telefon

054-15 73 10

Mobil

0707-41 21 02

Språk

Engelska, tyska

Antagen advokatsamfundet: 1997

Inriktning:
Svensk och internationell affärsjuridik, bolagsrätt, arbetsrätt

Verksam vid Advokatfirman Allians sedan 1994 med allmän affärsjuridik som huvudsaklig inriktning. Arbetar till största delen med ägarledda företag och då i huvudsak med avtals- och bolagsrättsliga frågor och arbetsrätt. Biträder parter i tvister i allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Är medlem i UIA – International Association of Lawyers

Utbildning:
Uppsala universitet (Jur.kand., 1990)

Bakgrund:
Advokatfirman Allians, Karlstad (2003-)
Advokatfirman Allians, Stockholm (1995-2003)
Biträdande jurist Advokatfirman Forssberg & Gunnard (1994-1995)
Bolagsjurist Folksam ömsesidig sakförsäkring (1990-1994)