Vi kan bland annat hjälpa dig med

Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelser är en central del av Advokatfirman Allians verksamhet.

Vi har kunskap inom alla moment i en företagsöverlåtelse, såväl vad gäller analys av företag, juridisk due diligence utredningar före förvärv, aktie- och inkråmsöverlåtelser, strategiska förhandlingsfrågor, skattemässiga bedömningar, råd och tips beträffande lämpliga affärsstrukturer, deltagande i affärsförhandling vid förvärv och försäljning av verksamhet eller företag, upprättande av överlåtelse- och delägaravtal. Eftersom vi regelbundet företräder både köpare och säljare av företag inom ett flertal olika branscher har vi ett heltäckande perspektiv på överlåtelseprocessen.