Vi kan bland annat hjälpa dig med

Allmän affärsjuridik

I en kommersiell verksamhet kan många olika juridiska frågor uppkomma och såväl större som mindre företag har behov av kontinuerlig rådgivning inom skilda områden.

Advokatfirman Allians bistår med råd och stöd avseende den juridik som ett företag stöter på i sin dagliga verksamhet. Vi besitter en bred allmän affärsjuridisk kompetens med stort engagemang och fokus på de förhållanden som är specifika för det enskilda företaget och arbetar proaktivt med rådgivning inom olika områden som till exempel köprätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt och entreprenadjuridik.