Johanna Wick

BITRÄDANDE JURIST

Telefon

+46 (0)8 409 160 34

Mobil

+46 (0)70 767 29 35

Språk

Engelska

Inriktning:
Konkursförvaltning och obeståndsjuridik
Affärsjuridik

Utbildning:
Juristexamen, Stockholms universitet, 2019
Kandidatexamen kriminologi, Stockholms universitet, 2020

Bakgrund
Advokatfirman Allians, 2021-
Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna, 2020-2021