Vi kan bland annat hjälpa dig med

Konkurser

På Advokatfirman Allians har vi flera medarbetare med lång och bred erfarenhet av konkursförvaltning och rådgivning i obestånds- och kreditsäkerhetsfrågor.

Vår avdelning för konkursförvaltning och obeståndsrelaterade frågor sysselsätter idag åtta medarbetare. Vi utses regelbundet som konkursförvaltare och har under åren hanterat ett mycket stort antal konkurser inom de flesta branscher. En konkurs innebär en avveckling av företaget men kan även vara det bästa sättet att rekonstruera en verksamhet på obestånd. Vi lämnar även regelbundet rådgivning i samtliga frågor med obeståndsrättslig anknytning.