Helena Sjögren

ADVOKAT/DELÄGARE

Telefon

+46 (0)8 409 160 33

Mobil

+46 (0)705 56 60 33

Språk

Engelska, tyska

Antagen advokatsamfundet: 2012

Inriktning:
Fastighets- och hyresrätt
Finansmarknadsjuridik
Svensk och internationell affärsjuridik
Tvistlösning inkl. process och skiljeförfaranden

Medlemskap:
Worldwide Independent Lawyers League

Utbildning:
Internationell rätt, Berkeley School of Law, University of California, 1988-1989
Jur. kand., Lunds universitet, 1988

Bakgrund:
Advokatfirman Allians, 2021-
Crusner Advokatbyrå, 2016-2021, 2010-2013
Holland Advokatbyrå, 2013-2016
Sjögren juridik, 2005-2010
Rättschef, Marknad och Handelsavdelningen, Finansinspektionen, 2002-2005
Rättssakkunnig, Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet, 1999-2002
Hovrättsassessor i Svea hovrätt samt fiskal vid Lunds tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1994-1999
Advokatfirman Ekholm & Söderlund, 1992-1994
Tingsnotarie, Nacka tingsrätt, 1990-1992