Vi kan bland annat hjälpa dig med

Tvistelösning och processer

Advokatfirman Allians har omfattande erfarenhet av att biträda vid alla slags tvister vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, hyresnämnd, myndighet och skiljenämnd.

Vid risk för tvist eller vid en uppkommen tvist strävar vi alltid efter att ge våra klienter en så affärsmässigt fördelaktig och väl avvägd lösning som möjligt på den uppkomna situationen. Vi för din talan vid förhandlingar, domstolsprocesser, skiljeförfaranden, medling samt vid internationell tvistlösning.