Vi kan bland annat hjälpa dig med

Fastighets- och hyresrätt/Entreprenadrätt

Advokatfirman Allians biträder vid alla legala frågeställningar som rör kommersiella eller privata fastigheter.

Vi har en gedigen erfarenhet av allt från överlåtelser och processer om fel i fastighet till upprättande av hyresavtal för lokaler och boende, bildande av bostadsrättsföreningar, servitut och ledningsrätt mm. Vi biträder vid förhandlingar och tvister inför hyresnämnd och vid domstol.