Krister Levin

ADVOKAT/DELÄGARE

Telefon

+48 (0)8 409 160 18

Mobil

+46 (0)705 92 49 08

Språk

Engelska, tyska

Antagen advokatsamfundet: 1989

Inriktning:
Svensk och internationell affärsjuridik
Företagsöverlåtelser
Kommersiella avtal
Företagsrekonstruktion och konkursförvaltning

Utbildning:
Jur.kand., Lunds universitet, 1982

Bakgrund:
Advokatfirman Allians, 2020-
Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2019-
Advokatfirman Nova, -2019
Verksam vid andra advokatbyråer
Tingsnotarie, Oskarshamns tingsrätt och Varbergs tingsrätt