Vi kan bland annat hjälpa dig med

Avtalsrätt

Advokatfirman Allians har en gedigen kompetens inom avtalsrätten och bistår våra klienter vid upprättande av de flesta förekommande avtalstyperna inom civilrätten.

Därtill är advokatfirmans affärsmässiga kunnande och stora erfarenhet från näringslivet en betydande tillgång vid mer komplexa avtalsförhandlingar. Advokatfirman kan bl.a. bistå vid framtagandet av samarbetsavtal, köprättsliga avtal, arbetsrättsliga avtal, agent- och återförsäljaravtal, franchiseavtal, hyresrättsliga avtal, immaterialrättsliga avtal, sekretessavtal, privaträttsliga avtal etc.