Tobias Peedu

ADVOKAT/DELÄGARE

Telefon

+46 (0)8 409 160 19

Mobil

+46 (0)76 282 86 72

Språk

Engelska

Antagen advokatsamfundet: 2005

Inriktning:
Allmän affärsjuridik
Fastighetsrätt
Tvistelösning och processer
Dödsboutredning
Privat förmögenhetsjuridik

Utbildning:
Jur.kand., Stockholms universitet, 1998

Bakgrund:
Advokatfirman Allians, 2020-
Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2019-2020
Advokatfirman Nova, 2002-2019
Verksam vid annan advokatbyrå
Bolagsjurist
Tingsnotarie