Vi kan bland annat hjälpa dig med

Bolagsfrågor

Bolagsfrågor är ett viktigt område för alla företagare oavsett om det handlar om ett börsnoterat bolag, ett bolag med många anställda eller ett mindre ägarstyrt bolag.

Advokatfirman Allians biträder vid samtliga förekommande frågor avseende olika bolagsformer och dess struktur. Vi har en bred kompetens när det till exempel gäller bildande av bolag, löpande ledningsfrågor, tillämpningen av det bolagsrättsliga regelsystemet, biträde vid styrelsemöte och bolagsstämma, upprättande av protokoll, registreringsärenden hos Bolagsverket, aktiehantering, VPC-frågor, anmälningsärenden, insiderfrågor etc.