Vi kan bland annat hjälpa dig med

Idrottsjuridik

Advokatfirman Allians biträder enskilda idrottsutövare, klubbar och idrottsförbund.

Vi bistår bland annat i övergångar och upprättar spelarkontrakt såsom agenter och juridiska ombud. Därutöver hjälper Advokatfirman Allians idrottsklubbar med de lagar och individuella regelsystem av såväl nationell som internationell art som klubbarna kommer i kontakt med. Vi har även stor erfarenhet av att hantera de ekonomiska frågor som uppstår i idrottsföreningar, såväl i ekonomisk välmående föreningar som i föreningar med större ekonomiska utmaningar.