Vi kan bland annat hjälpa dig med

Utländska investeringar

Internationella affärer kräver lokal juridisk expertis.

Advokatfirman Allians är aktiva medlemmar i flera organisationer för advokater med affärsjuridisk inriktning världen över. I nära samarbete med våra utländska kollegor hjälper vi regelmässigt såväl utländska klienter att investera i Sverige som svenska klienter att investera i utlandet. Vi har en bred kompetens inom området och anlitas även flitigt som föreläsare i internationella sammanhang.