Vi kan bland annat hjälpa dig med

Immaterialrättsliga frågor

Ett företags immateriella rättigheter, till exempel patent och varumärken, kan vara de mest värdefulla tillgångarna ett företag har och att skydda dessa är av avgörande betydelse företagets marknadsposition.

Advokatfirman Allians biträder vid frågor om upphovsrätt, varumärkesrätt, mönster- och designskydd samt immaterialrättsliga intrång. Advokatfirman har också en gedigen erfarenhet av arbete med licensavtal, know-how avtal, IT-frågor, sekretessavtal samt marknadsfrågor.

 

Kontaktpersoner