Vi kan bland annat hjälpa dig med

Nybildning/Ombildning BRF

Advokatfirman Allians företräder såväl fastighetsägare som bostadsrättsföreningar i ombildnings- och nybildningsprocesser.

Vi har stor kompentens när det gäller de skilda frågeställningar som uppkommer i samband med ombildning och nybildning. Vi ger rådgivning i projekteringsstadiet, bildar bostadsrättsföreningar och upprättar ekonomisk plan. Vårt uppdrag innefattar ofta alla moment i processen.