Vi kan bland annat hjälpa dig med

Offentlig upphandling

Företag som deltar i en offentlig upphandling erfar ofta att förfarandet kräver tid och resurser och är administrativt betungande. Det finns dock stora vinster att göra och företaget tjänar på att i ett tidigt skede anlita juridisk expertis.

Advokatfirman Allians har gedigen erfarenhet av rådgivning för såväl leverantörer som den offentliga sektorn i upphandlingsfrågor. Vi biträder leverantörer till den offentliga sektorn, vilket ofta är små och medelstora företag, vid till exempel utformningen och granskning av anbud och som ombud i processer om överprövning och skadestånd. Vi kan även bistå med juridiska råd för statligt ägda bolag, kommuner och kommunalägda bolag i utformningen av förfrågningsunderlag.