Praktisk problemlösning
mot bakgrund av gällande regelsystem