Nöjesfabrikens ackord beviljat
Aktuellt

Nöjesfabrikens ackord beviljat

Värmlands tingsrätt har den 13 oktober 2020 beslutat att fastställa det ackord som föreslagits av Nöjesfabriken Gjuteriet AB.

Den 4 november 2020 fann beslutet laga kraft. Rekonstruktionen har därmed upphört.

 

Vad händer nu?

Nöjesfabriken har genom ackordet fått en möjlighet att betala en mindre del av sina skulder inom en viss tid och därefter bli skuldfria. Utöver den verksamhet som Nöjesfabriken bedrivit under rekonstruktionen kommer bolaget nu också att släppa ett stort antal evenemang med livemusik och sittande middagspublik; ”dinner shows” – inom ramen för vad Folkhälsomyndigheten tillåter.

Vad innebar företagsrekonstruktionen?

En företagsrekonstruktion är ett sätt för företag med ekonomiska problem att återfå sin balans. Företagsrekonstruktion pågår under perioder om tre månader i taget upp till maximalt ett år under ledning av rekonstruktören. Under en period om sex månader har rekonstruktören förhandlat med Nöjesfabrikens borgenärer för att minska skuldmassan och hitta en lösning för att företaget åter ska bli lönsamt. Rekonstruktionen har nu avslutats med ett s.k. ackord där borgenärerna skriver ned sina fordringar mot Nöjesfabriken med en viss procent.

Varför ansökte Nöjesfabriken om företagsrekonstruktion?

Nöjesfabriken har drabbats hårt av den pågående covid-19 pandemin och de begränsningar som införts avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Företagsledningen bedömde att en rekonstruktion var nödvändig för att kortsiktigt ge Bolaget ett andrum i den oerhört pressade situation som Bolaget upplevde. Under april månad tvingades Nöjesfabriken uppleva ett omsättningstapp om närmare 90 %. En rekonstruktion bedömdes även ge Bolaget en möjlighet att i lugn och ro långsiktigt se över sin verksamhet och analysera de eventuella förändringar som behöver genomföras framgent för att lösa den finansiella situationen.

Nöjesfabrikens styrelse och ägare står nu fullt startklara när det svenska folket återigen kan samlas i större grupper. Styrelsen och ägarna har upplevt att rekonstruktionen skapade sådana förutsättningar.

Vad har hänt?

Värmlands tingsrätt har den 23 april 2020, efter ansökan från Nöjesfabriken, beslutat om företagsrekonstruktion och förordnat advokat Henrik Nilsson till rekonstruktör.

Nöjesfabriken har under rekonstruktionen bedrivit sin verksamhet som vanligt, dock med begränsningar p.g.a. covid-19.

Samtliga kända borgenärer har vid ett antal tillfällen underrättats närmare om rekonstruktionen via post från rekonstruktören.

Den 14 maj 2020 hölls ett borgenärssammanträde vid Värmlands tingsrätt där det beslutades att rekonstruktionen får löpa vidare till den 23 juli 2020. Nöjesfabriken har därefter beviljats ytterligare tre månaders förlängning och därefter förlängning till dess att ackordet vinner laga kraft.

Den 13 oktober 2020 beviljade tingsrätten ett offentlig ackord och den 4 november 2020 vann beslutet laga kraft och rekonstruktionen upphörde.

Hur hanterades leverantörerna?

Nöjesfabriken har inte under rekonstruktionen kunnat betala sådana skulder till oprioriterade borgenärer som uppkommit före den 23 april 2020.

Beställningar av varor och tjänster har betalats kontant efter godkännande av rekonstruktören.

De skulder som uppkommit före den 23 april 2020 omfattas av ackordet.

Hur hanterades de anställda?

Den som är anställd av Nöjesfabriken omfattades av den statliga lönegarantin. Det innebär att lönen under en period har betalats ut av Länsstyrelsen i Dalarna. Förutom lön har lönegarantin ersatt reseersättning, traktamenten och övertidsersättning. Även semester¬ersättning kan omfattas av lönegarantin. Lönegarantin ersätter dock max fyra basbelopp (totalt 189 200 kr).

Gäller köpta biljetter?

Ja, efter företagsrekonstruktionen lever Nöjesfabriken kvar som vanligt.

Vid frågor om rekonstruktionen, vänligen kontakta Henrik Nilsson alternativt Katarina Karlsson, Advokatfirman Allians. De nås på e-post nojes@allians.se eller telefon 054-15 73 10.

Läs pressmeddelandet

Aktuellt

Spännande möjlighet att förvärva ett högteknologiskt AI bolag inom språkteknologi

Allians has assisted in the sale of two ground handling companies

EM Karlstad AB i konkurs

Konkursutförsäljning och Anbud PGW Försäljning AB

Allians har biträtt Rottneros AB vid investering i Blue Ocean Closures

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vår julgåva går i år till Läkare Utan Gränser.

Vi välkomnar advokat Anna Kullander till Karlstadkontoret

Vi fyller 30 år!

Produktion av specialhusbilar i Kristinehamn till salu

ALLIANS HAR BITRÄTT KEYPOINT INTELLIGENCE VID FÖRVÄRV AV PRO PRINT PERFORMANCE

Försäljning av villafastighet på offentlig auktion

Interaktivt selfiemuseum i Mall of Scandinavia till salu

Advokaterna Ann-Christine Christensson och Stefan Christensson ansluter till Allians

Vi välkomnar 3 nya medarbetare till Karlstadkontoret

Advokatfirman Allians söker medarbetare till Karlstadkontoret

Allians har biträtt vid försäljning av Alva Barnklinik

Allians biträtt vid försäljning av LIAB Instrumenteringar

Allians biträtt vid försäljning av Karlstad Kylkonsult

Allians biträtt vid försäljning av KEWAB Rental

Hjälp till människor på flykt från kriget i Ukraina

Vi välkomnar Victoria Roempke Ekström till Stockholmskontoret

Vi välkomnar Isabella Sobieszczuk till Stockholmskontoret

Försäljning av app för att finna lunchrestauranger

Eda Järn AB under rekonstruktion

Hos advokatfirman Allians är nu två medarbetare förordnade att vara notarius publicus

Försäljning av rörelse

Vi välkomnar Johanna Wick till Stockholmskontoret

Vi välkomnar fyra nya medarbetare till Karlstad

Restaurang Baron AB vann mål mot Skatteverket avseende hantering av dricks

Vi välkomnar Christian Nilsson

Advokat Helena Sjögren ansluter till Allians

Allians guldsponsor till Team Rynkeby

Nöjesfabrikens ackord beviljat

Allians är rådgivare åt UF-företag

Allians sponsrar Degerfors IF

Allians biträder vid omstrukturering av KEWAB-koncernen

Noctor Bygg under rekonstruktion

Sammanslagning

Grattis Charlotta Swartz till titeln

Nöjesfabriken under rekonstruktion

SHL debut för vår praktikant

Covid-19/Corona

Allians företräder Domaine Wines

Allians biträder Ulvsby Smådjursklinik

Allians företräder Happy Boss AB

Huspartner och Stina Nilsson

Stolt sponsor av FBK

UIA Foreign Investments Internal meeting

ULN Conference 17:th – 19:th of May 2019

Advokatfirman Allians integritetspolicy

Framtidsfullmaktens betydelse

Advokat Henrik Nilssons insats för Boltic

Vill du bli en av oss?

Nya boken ”69 anledningar att bli advokat”

Allians biträder Kalenius vid överlåtelsen till Blomsterlandet

Hur förbereder jag mitt företag för GDPR?

Emma Engh föreläser på nätverksträff den 4e april

Allians är stolt partner till Startup Värmland

Vår verksamhet expanderar och vi behöver förstärka bemanningen på vårt kontor i Karlstad

Allians har assisterat ägarna av Kewab vid överlåtelsen av del av verksamheten till Triton

Advokat Katarina Karlsson är inbjuden för att föreläsa på UIA kongressen i Toronto

Advokat Henrik Nilsson har medverkat på ULN konferensen i Prag 6-8 oktober

Lyssna på radioprogrammet ”Fråga Advokaterna” med Katarina och Henrik

FBK Fastigheter AB säljer del av FBK Center

Capriga AB säljer Rosenborgs Herrgård AB till Oldevigs Fastigheter AB

Allians företräder Kewab

Allians företräder Kewab

Allians företräder Värmlands Folkblad AB, numera Provafo AB

Kristinehamn Turbin AB:s företagsrekonstruktion avslutad

Lena Björemo homedesign AB i likvidation – utförsäljning

Dommo by Gawor AB:s företagsrekonstruktion avslutad

CG Grundels Fönstersystem AB:s företagsrekonstruktion avslutad

Cabby Caravan AB:s företagsrekonstruktion avslutad