Aktuellt

Eda Järn AB under rekonstruktion

Värmlands tingsrätt har den 30 november 2021, efter ansökan från Eda Järn AB, beslutat om företagsrekonstruktion och förordnat advokat Carl-Henry Salomonsson till rekonstruktör.

Vad innebär företagsrekonstruktion?
En företagsrekonstruktion är ett sätt för företag med ekonomiska problem att återfå sin balans. Företagsrekonstruktionen pågår under perioder om tre månader i taget upp till maximalt ett år under ledning av rekonstruktören. Under denna period ska rekonstruktören förhandla med Eda Järn AB:s borgenärer för att minska skuldmassan och hitta en lösning för att företaget åter ska bli lönsamt. Eventuellt avslutas rekonstruktionen med ett s.k. ackord där borgenärerna skriver ned sina fordringar mot Eda Järn AB med en viss procent.

Varför ansökte Eda Järn AB om företagsrekonstruktion?
Eda Järn AB har de senaste 10 åren bedrivit försäljning av skog och trädgårdsprodukter samt service av dessa. På grund av covid-19 och de stängda gränserna till Norge har Bolaget drabbats av en akut likviditetsbrist. Eda Järn AB har en i grunden sund och lönsam verksamhet. Eda Järn AB:s styrelse och ägare är fast beslutna att lösa den uppkomna situationen och har höga förhoppningar om att en rekonstruktion kommer att skapa sådana förutsättningar.

Hur hanteras leverantörerna?
Eda Järn AB får inte under rekonstruktionen betala sådana skulder till oprioriterade borgenärer som uppkommit före den 30 november 2021.

Beställningar av varor och tjänster kommer under rekonstruktionen att betalas kontant efter godkännande av rekonstruktören.

De skulder som uppkommit före den 30 november 2021 kommer med största sannolikhet att bli föremål för ett ackordsförslag.

Hur hanteras de anställda?
Innan rekonstruktören och ledningen haft möjlighet att tillsammans gå igenom verksamheten kan det inte sägas med säkerhet att det inte blir aktuellt med uppsägningar av personal. Det är dock företagsledningens ambition att alla anställda ska finnas kvar.

Den som är anställd av Eda Järn AB omfattas av den statliga lönegarantin. Det innebär att lönen under en period kommer att betalas ut av Länsstyrelsen i Dalarna. Förutom lön ersätter lönegarantin reseersättning, traktamenten och övertidsersättning. Även semesterersättning kan omfattas av lönegarantin. Lönegarantin ersätter dock max fyra basbelopp (totalt 190 400 kr).

Frågor?
Vid frågor om rekonstruktionen, vänligen kontakta Carl-Henry Salomonsson alternativt Katarina Oskarsson, Advokatfirman Allians. De nås på e-post edajarn@allians.se eller telefon 054-15 73 10.

 

 

Aktuellt

Allians has assisted in the sale of two ground handling companies

EM Karlstad AB i konkurs

Konkursutförsäljning och Anbud PGW Försäljning AB

Allians har biträtt Rottneros AB vid investering i Blue Ocean Closures

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vår julgåva går i år till Läkare Utan Gränser.

Vi välkomnar advokat Anna Kullander till Karlstadkontoret

Vi fyller 30 år!

Produktion av specialhusbilar i Kristinehamn till salu

ALLIANS HAR BITRÄTT KEYPOINT INTELLIGENCE VID FÖRVÄRV AV PRO PRINT PERFORMANCE

Försäljning av villafastighet på offentlig auktion

Interaktivt selfiemuseum i Mall of Scandinavia till salu

Advokaterna Ann-Christine Christensson och Stefan Christensson ansluter till Allians

Vi välkomnar 3 nya medarbetare till Karlstadkontoret

Advokatfirman Allians söker medarbetare till Karlstadkontoret

Allians har biträtt vid försäljning av Alva Barnklinik

Allians biträtt vid försäljning av LIAB Instrumenteringar

Allians biträtt vid försäljning av Karlstad Kylkonsult

Allians biträtt vid försäljning av KEWAB Rental

Hjälp till människor på flykt från kriget i Ukraina

Vi välkomnar Victoria Roempke Ekström till Stockholmskontoret

Vi välkomnar Isabella Sobieszczuk till Stockholmskontoret

Försäljning av app för att finna lunchrestauranger

Eda Järn AB under rekonstruktion

Hos advokatfirman Allians är nu två medarbetare förordnade att vara notarius publicus

Försäljning av rörelse

Vi välkomnar Johanna Wick till Stockholmskontoret

Vi välkomnar fyra nya medarbetare till Karlstad

Restaurang Baron AB vann mål mot Skatteverket avseende hantering av dricks

Vi välkomnar Christian Nilsson

Advokat Helena Sjögren ansluter till Allians

Allians guldsponsor till Team Rynkeby

Nöjesfabrikens ackord beviljat

Allians är rådgivare åt UF-företag

Allians sponsrar Degerfors IF

Allians biträder vid omstrukturering av KEWAB-koncernen

Noctor Bygg under rekonstruktion

Sammanslagning

Grattis Charlotta Swartz till titeln

Nöjesfabriken under rekonstruktion

SHL debut för vår praktikant

Covid-19/Corona

Allians företräder Domaine Wines

Allians biträder Ulvsby Smådjursklinik

Allians företräder Happy Boss AB

Huspartner och Stina Nilsson

Stolt sponsor av FBK

UIA Foreign Investments Internal meeting

ULN Conference 17:th – 19:th of May 2019

Advokatfirman Allians integritetspolicy

Framtidsfullmaktens betydelse

Advokat Henrik Nilssons insats för Boltic

Vill du bli en av oss?

Nya boken ”69 anledningar att bli advokat”

Allians biträder Kalenius vid överlåtelsen till Blomsterlandet

Hur förbereder jag mitt företag för GDPR?

Emma Engh föreläser på nätverksträff den 4e april

Allians är stolt partner till Startup Värmland

Vår verksamhet expanderar och vi behöver förstärka bemanningen på vårt kontor i Karlstad

Allians har assisterat ägarna av Kewab vid överlåtelsen av del av verksamheten till Triton

Advokat Katarina Karlsson är inbjuden för att föreläsa på UIA kongressen i Toronto

Advokat Henrik Nilsson har medverkat på ULN konferensen i Prag 6-8 oktober

Lyssna på radioprogrammet ”Fråga Advokaterna” med Katarina och Henrik

FBK Fastigheter AB säljer del av FBK Center

Capriga AB säljer Rosenborgs Herrgård AB till Oldevigs Fastigheter AB

Allians företräder Kewab

Allians företräder Kewab

Allians företräder Värmlands Folkblad AB, numera Provafo AB

Kristinehamn Turbin AB:s företagsrekonstruktion avslutad

Lena Björemo homedesign AB i likvidation – utförsäljning

Dommo by Gawor AB:s företagsrekonstruktion avslutad

CG Grundels Fönstersystem AB:s företagsrekonstruktion avslutad

Cabby Caravan AB:s företagsrekonstruktion avslutad