Aktuellt

Noctor Bygg under rekonstruktion

Värmlands tingsrätt har den 24 juni 2020, efter ansökan från Noctor Bygg AB, beslutat om företagsrekonstruktion och förordnat advokat Henrik Nilsson till rekonstruktör.

Värmlands tingsrätt har därefter, den 7 oktober 2020, beslutat att rekonstruktionen ska förlängas till den 23 december 2020, om inte ytterligare förlängning medges dessförinnan.

Vad innebär företagsrekonstruktion?
En företagsrekonstruktion är ett sätt för företag med ekonomiska problem att återfå sin balans. Företagsrekonstruktionen pågår under perioder om tre månader i taget upp till maximalt ett år under ledning av rekonstruktören. Under denna period ska rekonstruktören förhandla med Noctor Bygg AB:s borgenärer för att minska skuldmassan och hitta en lösning för att företaget åter ska bli lönsamt. Eventuellt avslutas rekonstruktionen med ett s.k. ackord där borgenärerna skriver ned sina fordringar mot Noctor Bygg AB med en viss procent.

Varför ansökte Noctor Bygg AB om företagsrekonstruktion?
Noctor Bygg AB har de senaste 20 åren utfört entreprenader åt främst kommuner, landsting och företag i Värmland. Projekten har omfattat allt från nybyggnationer och renoveringar till om- och tillbyggnader. Bolaget har för närvarande ett flertal pågående entreprenadprojekt. På grund av oenighet i ett av projekten har Bolaget drabbats av en akut likviditetsbrist. Noctor Bygg AB har en i grunden sund och lönsam verksamhet. Noctor Byggs styrelse och ägare är fast beslutna att lösa den uppkomna situationen och har höga förhoppningar om att en rekonstruktion kommer att skapa sådana förutsättningar.

Hur hanteras leverantörerna?
Noctor Bygg AB får inte under rekonstruktionen betala sådana skulder till oprioriterade borgenärer som uppkommit före den 24 juni 2020.

Beställningar av varor och tjänster kommer under rekonstruktionen att betalas kontant efter godkännande av rekonstruktören.

De skulder som uppkommit före den 24 juni 2020 kommer med största sannolikhet att bli föremål för ett ackordsförslag.

Hur hanteras de anställda?
Innan rekonstruktören och ledningen haft möjlighet att tillsammans gå igenom verksamheten kan det inte sägas med säkerhet att det inte blir aktuellt med uppsägningar av personal. Det är dock företagsledningens ambition att alla anställda ska finnas kvar.

Den som är anställd av Noctor Bygg AB omfattas av den statliga lönegarantin. Det innebär att lönen under en period kommer att betalas ut av Länsstyrelsen i Dalarna. Förutom lön ersätter lönegarantin reseersättning, traktamenten och övertidsersättning. Även semesterersättning kan omfattas av lönegarantin. Lönegarantin ersätter dock max fyra basbelopp (totalt 189 200 kr).

Frågor?
Vid frågor om rekonstruktionen, vänligen kontakta Henrik Nilsson alternativt Katarina Karlsson, Advokatfirman Allians. De nås på e-post noctor@allians.se eller telefon 054-15 73 10.

Aktuellt

Nöjesfabrikens ackord beviljat

Allians är rådgivare åt UF-företag

Allians sponsrar Degerfors IF

Allians biträder vid omstrukturering av KEWAB-koncernen

Noctor Bygg under rekonstruktion

Sammanslagning

Grattis Charlotta Swartz till titeln

Nöjesfabriken under rekonstruktion

SHL debut för vår praktikant

Covid-19/Corona

Allians företräder Domaine Wines

Allians biträder Ulvsby Smådjursklinik

Allians företräder Happy Boss AB

Huspartner och Stina Nilsson

Stolt sponsor av FBK

UIA Foreign Investments Internal meeting

ULN Conference 17:th – 19:th of May 2019

Advokatfirman Allians integritetspolicy

Framtidsfullmaktens betydelse

Advokat Henrik Nilssons insats för Boltic

Vill du bli en av oss?

Nya boken ”69 anledningar att bli advokat”

Allians biträder Kalenius vid överlåtelsen till Blomsterlandet

Hur förbereder jag mitt företag för GDPR?

Emma Engh föreläser på nätverksträff den 4e april

Allians är stolt partner till Startup Värmland

Populärt restaurangkoncept i Karlstad till salu

Vår verksamhet expanderar och vi behöver förstärka bemanningen på vårt kontor i Karlstad

Allians har assisterat ägarna av Kewab vid överlåtelsen av del av verksamheten till Triton

Advokat Katarina Karlsson är inbjuden för att föreläsa på UIA kongressen i Toronto

Advokat Henrik Nilsson har medverkat på ULN konferensen i Prag 6-8 oktober

Lyssna på radioprogrammet “Fråga Advokaterna” med Katarina och Henrik

FBK Fastigheter AB säljer del av FBK Center

Capriga AB säljer Rosenborgs Herrgård AB till Oldevigs Fastigheter AB

Allians företräder Kewab

Allians företräder Kewab

Allians företräder Värmlands Folkblad AB, numera Provafo AB

Kristinehamn Turbin AB:s företagsrekonstruktion avslutad

Lena Björemo homedesign AB i likvidation – utförsäljning

Dommo by Gawor AB:s företagsrekonstruktion avslutad

CG Grundels Fönstersystem AB:s företagsrekonstruktion avslutad

Cabby Caravan AB:s företagsrekonstruktion avslutad